Scooterverbod in de binnenstad

Lourraine Lents 06.09.2020

Scooterverbod is sinds jaren een speerpunt van Burgerbelangen Enschede. Met zeer grote regelmaat ontvingen wij signalen van overlast van scooters en snelle elektrische fietsen. Bij de coalitie onderhandelingen is het destijds ook opgenomen en sindsdien heeft Burgerbelangen Enschede er ook artikel 35 vragen aan gewijd en is er veel over gesproken in de raad.

Wij zijn dan ook blij dat vanaf 1 september 2020 brom-en snorfietsers niet meer welkom zijn in de binnenstad. Uitgangspunt hierachter is om de binnenstad veiliger en gezelliger te maken.

Hierbij vinden we het wel belangrijk dat er goede stallingsplaatsen komen aan de randen van de binnenstad.

De fietsen krijgen ruim baan. Wij zullen dit scherp in de gaten houden en zonodig de mogelijkheid tot verdere limitaties qua mobiliteit in de binnenstad aankaarten.

Per 1 september 2020 is de binnenstad een stukje veiliger geworden. Een bruisende maar veilige binnenstad waar het prettig vertoeven is, dat is en moet het uitgangspunt blijven.