Warmtetransitie slaagt alleen als het woonlastenneutraal is.

Peter Brouwer 09.10.2020

Iedereen weet het intussen wel, we moeten en gaan van het gas af. Waar meestal meerdere wegen naar Rome leiden is het daar wat de warmte transitie betreft toch een ander verhaal. Er zijn door Ennatuurlijk in de afgelopen 2,5 jaar enkele kilometers aan nieuwe buizen de grond ingebracht.  Tevens zijn bestaande gasgestookte netwerken aangesloten op de nieuwe warmtebaan. Best een huzarenstukje. 

In het randprogramma van afgelopen maandag werden de raadsleden bijgepraat over de warmtetransitie, de opgave waar ook Enschede de komende jaren voorstaat. We werden in een uurtje meegenomen in het proces en de inhoud en is er gesproken over de uitkomsten van een enquête die ingevuld is door 1341 mensen. De kosten van stadsverwarming worden als hoog ervaren. 

De acceptatie, het dragen van de warmtetransitie en het succes daarvan staat of valt met de betaalbaarheid. Het toverwoord in deze is woonlastenneutraliteit. Met name voor een groot deel van de huurders is een lastenverhoging niet meer is op te brengen. Deze groep heeft de afgelopen jaren al het nodige voor de kiezen gekregen. Gelukkig heeft het kabinet eindelijk ingezien dat de verhuurderheffing voor corporaties, een verduurzaming van hun woningbestand in de weg zou staan. De huurder krijgt daar de komende jaren iets van terug in de vorm van een goed geïsoleerde woning. Qua participatie traject ziet het er wat ons betreft wel goed uit op papier.

Er wordt een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers uit wijk en dorpsraden. Wat uiteindelijk moet uitmonden in een wijkuitvoeringsplan. Tot slot, de kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk zo werd ons medegedeeld. De kosten voor onze inwoners moeten wat Burgerbelangen betreft woonlastenneutraal zijn.