Persbericht

Bestuur 06.11.2020

Nieuwe gezichten in bestuur Burgerbelangen Enschede

Op woensdag 4 november jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Enschede plaats. Vanwege de corona-omstandigheden in digitale vorm. Roy Bruinsma heeft in september aangegeven zijn functie als voorzitter te willen overdragen. De leden zijn Roy zeer erkentelijk voor zijn voorzitterschap, waaraan hij invulling gaf van 2018 tot 2020.

Drie nieuwe gezichten

Na het aangekondigde aftreden van Roy Bruinsma deed het bestuur van Burgerbelangen Enschede een oproep om versterking aan haar leden. Hierop zijn veel reacties binnengekomen en het bestuur heeft, na een uitgebreide selectieprocedure, drie nieuwe bestuursleden voorgedragen: Herbert Krabbe, Adriette Cuccuru en Chris Grootenhuis. 

Nieuwe voorzitter

Herbert Krabbe is door het bestuur gekozen tot nieuwe voorzitter van BBE. Herbert is sinds enkele jaren lid van de partij. Herbert Krabbe was werkzaam bij verschillende onderdelen van de Nationale Politie, directielid van verschillende werkmaatschappijen van VolkerWessels, directielid van RJ Safety & Security. Ook was hij bestuurslid van de Lonneker Sportvereniging en bestuurder van Het Wijkgilde te Enschede. Hij is momenteel werkzaam bij de Willemsen Groep te Enschede en adviseur bij DLS Trainingen te Hengelo.

Herbert is trots dat hij voorzitter van de grootste politieke partij van Enschede mag zijn. “Ik kijk ernaar uit de partij te leiden richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een uitdagende klus waar ik veel zin in heb!”, aldus Herbert.

Uitbreiding naar 7 bestuursleden

Met Adriette Cuccurru als secretaris en Chris Grootenhuis als algemeen bestuurslid is het bestuur van BBE uitgebreid naar 7 personen. Op die manier kan het werk dat nodig is in aanloop naar de verkiezingen van 2022 goed worden verdeeld.  Oud-gedienden John Vluttert, Barbara Doosje, Lizethe Keijzer en Danny van Wakeren complementeren het zevenkoppige bestuur.

De leden hebben aangegeven alle vertrouwen in het bestuur te hebben op weg naar de toekomst. Het ledental is gegroeid en daarmee maken we de stem van de inwoners van Enschede nog krachtiger: Gewoon Samen Doen!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van BBE,

Herbert Krabbe
+31 6 11008076
hlgkrabbe@kpnmail.nl