De Hengelosestraat en het mobiliteitsplan Kennispark

Lourraine Lents 13.02.2021

Stadsdeelcommissie Noord op 18 februari 2021

In de jaren 2010-2012 heeft de Hengelose straat ter hoogte van de Auke Vleerstraat een complete metamorfose ondergaan. Na de sloop van het viaduct in 2010 werd het een gelijkvloerse kruising om Universiteit Twente en het Kennispark te verbinden. En nu 9 jaar later zijn er nieuwe plannen.

In dit nieuwe plan staat o.a. geschreven dat de Hengelosestraat een goed oversteekbare kennisboulevard moet worden en is er bekeken wat er qua infrastructuur aan de Hengelosestraat zou kunnen veranderen om een kennisboulevard te worden. Zo is er o.a. onderzocht of rotondes mogelijk een goed alternatief zouden kunnen zijn voor het kruispunt Hengelosestraat – Auke Vleerstraat en voor het kruispunt Hengelosestraat – Capitool.

De conclusie van het onderzoek is dat het verkeerstechnisch mogelijk is om alle rijrichtingen met dubbele rijstroken (Hengelosestraat rechtdoor van west naar oost) terug te brengen naar enkele rijstroken, van 2X2 naar 2X1 met uitzondering van de kruispunten.

BBE vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze versmalling. Zal deze versmalling bepalend zal zijn voor bedrijven om zich te vestigen op het Kennispark of voor het aantal nieuwe banen? De tientallen miljoenen die vanaf 2010 zijn geïnvesteerd in het kennispark hebben dat resultaat niet gebracht en met de huidige plannen vragen we ons af waarom dat nu wel zo zou zijn.

Op basis van deze ervaringen draaien we het liever om en zien we graag eerst bevestigd dat nieuwe bedrijven zich willen vestigen op het kennispark en extra banen creëren. Wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk is ingezet bekijken we op een later moment graag of er behoefte is aan versmalling. Voor dit moment zien we er de meerwaarde niet van.

Klik hier voor de mobiliteitsvisie Kennispark