Voorwaarts met de cultuursector en het muziekkwartier

Peter Brouwer 13.02.2021

Voor komende maandagavond bespreken we de Subsidieverordening Ondersteuning culturele sector en inzet rijksmiddelen cultuur. Een hele mond vol. Het is ons inziens inhoudelijk een goed en uitgebreid stuk. Het Rijk heeft voor de impact van de Covid-19 pandemie op de culturele sector voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Het belang van de cultuursector en de bijdrage die het levert aan onze stad staat buiten kijf. Ook de amateurverenigingen die met hun laagdrempeligheid, zoals alle verenigingen, tevens als smeermiddel dienen.

Er is dus een subsidieverordening voor het ledigen van acute nood bij instellingen. En men ondersteunt de amateurkunstvereniging. Tevens kijkt men ook naar de toekomst in de sector en daarbij is meer weerbaarheid en wandbaarheid essentieel. We lazen in het stuk ook het relatief hoge begrote bedrag voor de uitvoeringskosten van €300.000. Ook de reservering van de €1 miljoen (extra) voor de verbouwing van het Muziekkwartier riep vragen bij ons op. Wij willen graag meer inzichtelijk hebben hoe of deze bedragen zijn opgebouwd met daarbij een onderbouwing. Deze technische vragen hebben we dan ook inmiddels ambtelijk gesteld.

Maar waar een verbouwing van het muziekkwartier, het geld is daar al reeds voor gereserveerd en beschikbaar, juist nu prima had gekund om dan precies klaar te zijn voor het tijdperk na Corona. We moeten het nu zo snel mogelijk aanpakken. Voorwaarts! 

Wordt vervolgd.

– –