Burgerforums

Barry Overink 03.04.2021

Zoals de vorige keer aangegeven ligt op dit moment de energievisie ter inzag voor de Enschedese inwoner. Dit betekent dat inwoners op deze visie, die met name gaat over grote zonneparken en windmolens een reactie kunnen geven. Vorige week stonden wij als BBE hiermee al uitgebreid in de krant ( https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/weerstand-tegen-grote-windmolens-groeit-in-boekelo-en-usselo-petitie-al-800-keer-ondertekend~a5583d9a/ ).

Naar aanleiding van dit artikel heeft onze fractie met ontzettend veel bezorgde inwoners gesproken. De zorgen gingen met name over de hoogte van de windmolens in combinatie met de gezondheid. Daarnaast is er ook veel zorg over de grote impact van de zonneparken op ons prachtige buitengebied.

Bij al deze gesprekken viel het ons op dat inwoners niet goed weten wat nu een ‘’zienswijze procedure’’ is (een reactie/ bezwaar) en hoe ze daar mee moeten omgaan. Hierdoor haken veel inwoners af, omdat het te ingewikkeld lijkt.

Als Burgerbelangen Enschede pleiten wij er dan ook voor dat het duidelijker moet zijn wat een zienswijze procedure is en waar het over zou moeten gaan. Wij zien namelijk veel reacties die voor een zienswijze niet heel relevant zijn, maar wel terechte zorgen oplevert bij de inwoners.

Er zou bij iedere zienswijze een mailadres en telefoonnummer moeten staan voor toelichting of uitleg. En inwonerscollectieven, die een zienswijze willen indienen, zouden professioneel en onafhankelijk moeten worden ondersteund en zouden daar eventueel ook een bijdrage voor moeten krijgen. Zo ontstaat er een gelijk speelveld en worden inwoners serieuzer genomen.

Daarnaast overwegen wij bij de komende raadsvergadering met een motie te komen om bij de energievisie gebruik te maken van Burgerforums. Hiermee kunnen onze eigen wijken, dorpen of misschien wel stadsdelen van onderop het initiatief nemen voor de energietransitie, met begeleiding of ondersteuning vanuit de gemeente.

Wij verwachten dat er zo veel meer draagvlak ontstaat, mensen echt worden betrokken en daarmee ook verantwoordelijk zijn voor deze gezamenlijke opgave.