Herbestemmen van de Usseler Es West

Peter Brouwer 03.04.2021

Afgelopen dinsdagavond in Stadsdeelcommissie West, met een tjokvolle agenda, bespraken we o.a. het (gewijzigd)vaststellen van het bestemmingsplan Usseler Es West. Een heugelijk en bijzonder moment, dat na het raadsbesluit in 2019 om de bolling en westkrans niet meer als bedrijventerrein te gaan ontwikkelen.

Nu dit deel na 10 jaar te gaan herbenoemen en het een voornamelijk agrarische en natuurlijke bestemming te geven. Het is een zeer uitgebreid, gedegen stuk. Daar is de organisatie druk mee geweest. Wat betreft de participatie die we in het stuk lazen zijn we tevreden, waarbij ik de kanttekening wil maken dat ik hierin de Buurtkring Usseler Es miste (maar waarbij ik aanneem dat die met het inlichten van de eigenaren, bewoners deze wel zijn bereikt). Er zijn een aantal zienswijzen ingediend en hierop zijn ambtelijk ook een aantal aanpassingen gedaan. In de onderliggende stukken bij het raadsvoorstel zat ook een uitgebreide toelichting met daarin ook een analyse m.b.t. de cultuurhistorie en de vele erven in dit gebied.

Geweldig om dit te lezen en doet je des te meer beseffen hoe bijzonder en waardevol dit gebied is. Waarbij de opsteller van de cultuurhistorische quickscan van de Usseler Es nog de suggestie doet om de ruimtelijke inrichting zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen met een identieke vormgeving in de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld de straatnaamborden, lantaarnpalen, routemarkeringen) om zo het geheel nog mooier te laten uitkomen. Wij zien dit wel zitten. De komende periode zal de verdere invulling van dit gebied aan de orde komen. Kortom wij zijn tevreden met het voorstel. En vooral ook omdat het binnenkort officieel geen bedrijvenpark meer heet.

– –