10 punten om de woningmarkt in Enschede in beweging te zetten

Lourraine Lents 20.09.2021

Komende maandag staat het woondebat op de agenda van de Stedelijke Commissie. Een belangrijk thema gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor Burger Belangen Enschede is het van groot belang dat er blijvend aandacht is voor een passend en aantrekkelijk woningaanbod voor alle inwoners van onze stad, jong en oud, koop of huur, in elke levensfase. Helaas is de vraag al jaren groter dan het aanbod en zien we de vraag alleen maar toenemen. De vraag is nu, hoe we vraag en aanbod beter in balans brengen. 

De oplossing is volgens BBE gelegen in een combinatie van bouwen en het creëren van beweging in de huur en koop sector. De zogenoemde. doorstroming, maar dan sneller. Hierbij maken we onderscheid tussen de korte – en lange termijn waarbij het uitgangspunt is om voor de lange termijn structurele oplossingen te zoeken en voor de korte termijn te zoeken naar snelle tijdelijke oplossingen.

Bouwen en doorstroming als sleutel naar een betere balans tussen vraag en aanbod. 

Bouwen

In 2019 heeft BBE de urgentie aangegeven om te bouwen in Enschede en specifiek aandacht gevraagd voor het middensegment en grondgebonden woonvormen voor ouderen. Hiervoor hebben we de moties ‘Bouwen voor de Toekomst’ en ‘Langer zelfstandig wonen’ ingediend die door de Raad ruim is gesteund. We zijn nu 2,5 jaar later en zien dat de bestemmingsplannen voor de Leuriks zijn gemaakt en dat de planvorming voor het Eschmakerveld is opgestart. Ook zien we meer ruimte ontstaan voor het bouwen van woningen. Helaas zijn bouwprojecten lange trajecten en duurt het jaren voordat een bouwplan tot ontwikkeling is gebracht en dus is het ook belangrijk om ook goed te kijken naar de bestaande woningvoorraad in Enschede. 

Doorstroming

Mensen die verhuizen naar een ander huis, laten immers een huis achter. Wanneer een vrijstaand huis wordt opgeleverd, komt er mogelijk een geschakeld huis vrij, een twee-onder-een-kapwoning, een tussenwoning en een appartement. Ofwel met de oplevering van 1 huis zijn soms 2, 3, 4 of misschien wel 5 huishoudens geholpen. Ook wanneer ouderen hun ruime eengezinswoning verruilen voor een geschikte seniorenwoning is er sprake van doorstroming.

10 punten plan

Om de woningmarkt versneld in beweging te krijgen heeft Burgerbelangen Enschede 10 mogelijke punten benoemd om de woningmarkt in het Enschedese verder in beweging te zetten. 

 1. Gebruik van containerwoningen en andere snelle woonoplossingen voor studenten 
  Kies voor snelle tijdelijke woonoplossingen om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen. Maak gebruik van tijdelijke containerwoningen en leegstaande (kantoor) panden (bv oude ziekenhuis)
 2. Aan de slag met huisvesting via Tiny houses
  Creëer / faciliteer / woonvelden voor tiny houses  voor zowel koop als huur om hiermee het tekort voor betaalbare woningen terug te dringen. 
 3. Maak een plan om scheef wonen tegen te gaan en doe dit samen met de ketenpartners
 4. Onderzoek i.s.m. de woningcorporaties of zij een deel van hun woningvoorraad willen verkopen in combinatie met een verduurzamingsplan en onderhoudsplan.
  Hierdoor krijgen starters op de woningmarkt een kans op een koophuis waarbij de verduurzaming en het onderhoud op voorhand voor een aantal jaren is geregeld. Hierdoor ontstaat er wellicht ook ruimte voor de woningcorporaties om nieuw en duurzaam te bouwen. En wordt tevens het tekort aan betaalbare huur / koopwoningen teruggedrongen.
 5. Onderzoek of het mogelijk is om voordelige alternatieve woningbouw te faciliteren door gebruik te maken van innovaties, zoals tiny houses en 3D geprinte woningen (koop en huur)
 6. Kies waar mogelijk voor transformatie van woningen voor ouderen in niet (meer) passende woonruimte 
  Kijk waar je kan transformeren en vraag ketenpartners hierin mee te denken SAMEN met bewoners om bestaande huizen te transformeren naar een toekomstbestendige woonvorm (een mooi voorbeeld hiervan is reeds te vinden op Stroinkslanden, een project van de Woningcorporatie)
 7. Faciliteer de bouw van seniorenhofjes(zowel koop als huur) verspreid over Enschede
  Geef mensen voorrang die in Enschede in niet passende woonruimte wonen.
 8. Bied bij nieuwbouwplannen ruimte voor kangoeroe woningen
  Bijvoorbeeld door gekoppelde kavels / woningen aan te bieden 
 9. Maak gebruik van de sportvelden die vrijkomen door de clustering van sport als nieuwe bouwgrond 
  en maak alvast plannen om hieraan invulling te geven.
 10. Sta open voor initiatieven vanuit de samenleving om doorstroming te bevorderen en gebruik mooie voorbeelden om ze te kopiëren.

Kortom bouwen, doorstroming en innovatie als sleutelwoord om te komen tot een passend woningaanbod voor iedereen. Daar staan wij voor!