Onzelfstandige bewoning-kamerverhuur

Gert Kel 24.09.2021

Maandag 27 september is de behandeling van onzelfstandige-kamerverhuur in de raad. Het beleid ten aanzien van dit onderwerp in de afgelopen jaren is diverse malen bijgesteld, naar aanleiding van woonoverlast en concentraties van kamerverhuur. 

In dit raadsvoorstel is er aandacht voor de leefbaarheid in straten en wijken.Voor Burgerbelangen Enschede is Leefbaarheid in de wijken in onze stad een belangrijk thema omdat het raakt aan de persoonlijke leefomgeving van mensen en bepalend is of mensen prettig wonen of niet.

De wijzigingen gaan over een betere spreiding in de stad. Als de gemeenteraad met de regels instemt is het vanaf 8 oktober 2021 in Enschede weer mogelijk medewerking te verlenen aan vergunningen voor nieuwe kamerverhuurpanden.

Belangrijkste aanpassing: afhankelijk van het aantal kamers is een minimale oppervlakte van de woning nodig. In een straal van 50 meter rondom een nieuw kamerverhuurpand mogen geen andere kamerverhuurpanden of studio’s aanwezig zijn en de leefbaarheid in de buurt wordt nadrukkelijker betrokken bij de toetsing. Aanleiding voor deze aanpassing waren de toenemende signalen uit de stad over overlast door bewoners van kamerverhuurpanden.

Regels op- en vaststellen is één ding. Een belangrijk ander aspect is het naleven en handhaven van de regels. Daar heeft het de afgelopen jaren bij de gemeente aan capaciteit ontbroken. De Raad heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor extra capaciteit op handhaving.  

– –