Eschmarkerveld en een seniorenhof

Lourraine Lents 22.10.2021

Al in 2018 heeft Burgerbelangen Enschede ruim aandacht gevraagd voor het woningvraagstuk in Enschede. Vanuit de gedachte om niet alleen binnenstedelijk te bouwen maar ook ruimte te bieden aan mensen die graag groenstedelijk willen wonen heeft Burgerbelangen Enschede het ontwikkelen van het Eschmarkerveld op de coalitieagenda gezet.

Tegelijkertijd heeft Burgerbelangen Enschede zich ook ingezet voor de realisatie van zogenaamde seniorenhofjes. Ook in Enschede is sprake van steeds meer vergrijzing. Volgens de statistieken is over 10 jaar, 35% van de Enschedese inwoners ouder dan 65. Met dit gegeven neemt het belang van goede en passende huisvesting voor senioren enorm toe. Bovendien zal de toevoeging van deze seniorenwoningen de doorstroom bevorderen op de Enschedese woningmarkt als geheel.

Aanstaande maandag staat het koersdocument met betrekking tot het Eschmarkerveld op de raadsagenda. Het is de basis voor de ontwikkeling van dit veld. Het is een mooi plan voor 500-600 woningen waar ruimte is voor een mooie mix aan woningbouw van koop en huur gecombineerd met een stukje voor alternatieve woonvormen en een seniorenhof, waarover Burgerbelangen Enschede zeer content is.

Het geheel wordt ingepast in het huidige mooie groene landschap.

Volgens een voorlopige planning mag er vanaf eind 2023 gebouwd worden. Wat Burgerbelangen Enschede betreft is het een mooie toevoeging aan het woonaanbod voor Enschede ook al duurt het nog even voordat de plannen ten uitvoer worden gebracht.