Het Groenambitieplan Enschede “Enschede één groot groen park”

Gert Kel 24.12.2021

Afgelopen maandag heeft Burgerbelangen Enschede ingestemd met het groenambitieplan Enschede. Het optimaliseren van de boomverzorging, het vergroenen van de singel, het optimaliseren van de stadsparken, het vergroenen van de binnenstad en het opzetten van een meerjareninvesteringsprogramma voor groen.

Vergroenen met bijvoorbeeld bomen, planten en kruiden is nodig om Enschede aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden naar de toekomst toe. Een groene omgeving zorgt bijvoorbeeld voor gezondere inwoners. Groen draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van Enschede en maakt dorpen en buurten leefbaarder en aantrekkelijker. 

Ook helpt het ons bij de realisatie van de grote opgaven, zoals die rond klimaatadaptatie, de energietransitie, het streven naar herstel van het natuurlijk evenwicht in een versteende omgeving en het behouden en versterken van de informatie voor de Raadscommissie.

Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk om Enschede verder te vergroenen, samen met inwoners, ondernemers en instellingen. De moties die Burgerbelangen Enschede heeft of mede heeft ingediend worden in dit groenambitieplan verwerkt. ‘Bomen beter beschermen’, ‘Ondersteunen vernieuwingen Volkspark’, ‘Geef de rups geen nieuwe kans”.

Burgerbelangen Enschede heeft helder aangegeven ook graag de wijken toe te willen voegen aan dit plan. Andere partijen waren het hiermee eens. Het college heeft inmiddels per mail aan ons bevestigd, dit verder uit te werken in groengebiedsagenda’s (soort groene visie op wijk en dorpsniveau) waarbij de gemeente ook de wijk- en dorpsraden actief zullen gaan betrekken. De beschikbare kennis en kunde in de wijken betrekken bij de uitvoering is hiermee gewaarborgd. Een motie was dus niet nodig.

M.b.t. snippergroen heeft Burgerbelangen Enschede ook een toezegging van het college gehad. Het is van belang, om snippergroen goed te onderhouden c.q. niet te verwaarlozen. De gemeente verkoopt stroken snippergroen, die daar geschikt voor zijn. Als de gemeente een strook niet wil/kan verkopen  (bijv door riolering, of enige strook groen in een straat) dan onderhoudt de gemeente het groen op basisniveau. Het gebeurt weleens, dat het onderhoud van zo’n strook groen minder aandacht krijgt. Als inwoners dit melden, zal de gemeente het onderhoud weer op niveau brengen.

Burgerbelangen Enschede heeft tijdens de bespreking van dit onderwerp een aantal tips meegeven:

  • Kies bij beplanting van struiken voor struiken met bessen, dat is beter voor de biodiversiteit. 
  • Kies bij beplanting van bomen voor klimaatbestendige bomen; gebruik bomen uit zuidelijke landen die beter tegen warmte en droogte kunnen.
  • Zaai gras dat groen blijft bij droogte.
  • Kies altijd voor de duurzame oplossing, dat is niet altijd de goedkoopste oplossing.
  • Voorkom een monocultuur, hoe meer diversiteit hoe beter het elkaar instant houd. 
  • Kies voor onderhoudsvriendelijk materialen.