Molenstraat

Lourraine Lents 08.03.2022

Sinds de aanpassingen aan de Molenstraat tot fietsstraat en het afsluiten van de doorgang vanaf de Molenstraat naar de Hengelosestraat, is er met grote regelmaat sprake van een verkeersinfarct op de Molenstraat en in de aanliggende straten.

De route vanaf de Molenstraat over de Deurningerstraat naar de singel, is dagelijks het toneel van stevige filevorming. De beruchte ovatonde op de Deurningerstraat fungeert als een fuik waarbij automobilisten niet af kunnen slaan richting de Raifeissenstraat maar naar de singel wordt geleid. Vanwege het gebrek aan doorstroming op de singels, ziet de weggebruiker vervolgens het verkeerslicht een aantal malen verspringen voordat de route over de singels vervolgd kan worden.

Deze ontstane situatie is precies waarom Burgerbelangen Enschede in de afgelopen jaren steeds heeft gepleit om eerst de doorstroming op de singels op orde te hebben alvorens de herinrichting van de Molenstraat aan te pakken, in plaats van andersom.

De stroom aan berichten van onvrede die we regelmatig ontvangen uit de stad over de ontstane verkeerssituatie bevestigen dit. Voor Burgerbelangen Enschede is de nieuwbouw aan de Molenstraat een goed moment om de huidige situatie te evalueren en eventuele maatregelen te nemen.