Contract verlenging met Twence

Marc Teutelink 08.03.2022

Op 30 juni 2022 loopt het langjarig leverings- en verwerkingscontract met Twence af. Per 1 juli 2022 dient de gemeente een nieuw contract aan te gaan. Gisteravond hebben we gedebatteerd over dit nieuwe contract en dan met name over de tarieven en de effecten die dit mogelijk heeft op de afvalstoffenheffing.

De tarieven bij Twence gaan omhoog. Dit zou eigenlijk betekenen dat de afvalstoffenheffing conform stijgt en dat raakt iedereen in de portemonnee. Echter de gemeente Enschede krijgt door de prijsstijging ook extra dividend uitgekeerd. Dit is nogal dubbel vinden wij. Burgerbelangen Enschede heeft daarom gisteren de wethouder om de toezegging gevraagd dat dit extra dividend, niet zomaar naar de algemene middelen te laten gaan, maar zal worden gebruikt om de negatieve effecten die de prijsstijging van Twence op de afvalstoffenheffing heeft terug te draaien. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing door de prijsstijging van Twence niet zal stijgen.

Daarnaast hebben we gesproken over het concept nascheiden. Burgerbelangen Enschede is voorstander van nascheiden (scheiden van afval bij de verwerker) als aanvulling op bronscheiding (scheiden van afval bij de producent van het afval). Hierbij is het van belang dat dit niet betekent dat de service omlaag gaat en zeker niet dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Als raad hebben we gisteren om een extra onderzoek gevraagd naar de mogelijkheden gebruik te maken van de nascheidingsinstallaties van Munster. In de nieuwe raadsperiode willen we zo snel mogelijk een besluit nemen over hoe het nieuwe afvalstoffenbeleid eruit gaat zien en hoe we omgaan met illegale afvaldumping. Hoe meer informatie des te beter kunnen we het besluit nemen.